Πέμπτη, 30 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣυνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 2 Νοεμβρίου 2021 (τα θέματα)

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου στις 2 Νοεμβρίου 2021 (τα θέματα)

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 2938/17.7.2020 τ.Β’), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

Της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β 5138) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Την αρ. 642/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων των Περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με το αρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (Α’ 169)».

Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης του θέματος – άρθρο 10, παρ. 4 και 5, του πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/ τ. Β’ / 2021).

1. Οι δυσμενείς εξελίξεις για την πανδημία της νόσου του κορονοϊού (Covid- 19) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου – Οι συνέπειες και η ανάγκη διεκδίκησης και λήψης μέτρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας κ.κ. Πέτρος Τατούλης, Γιώργος Δέδες, Ιωάννης Μπουντρούκας, Νικόλαος Γόντικας, Αθανάσιος Πετράκος, Δήμητρα Λυμπεροπούλου και Παναγιώτης Κάτσαρης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑTA ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: Εγκατάσταση και λειτουργία ΑΣΠΗΕ ισχύος 15 MW και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, στη θέση “Βίγλα” της ΤΚ Καστρίου του Δ. Βόρειας Κυνουρίας της ΠΕ Αρκαδίας, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ARGOS AIOLOS Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος

ΘΕΜΑTA ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

3. Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κατά δύο (2) ώρες, στις 26 Νοεμβρίου 2021 στο Κιάτο Κορινθίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής

4. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρίτης περιόδου λύσης και εκκαθάρισης 01/08/2020 έως 02/08/2021, μαζί με το Προσάρτημα και την έκθεση Διαχείρισης των Εκκαθαριστών του Κέντρου Επιμόρφωσης Κατάρτισης Ν. Κορινθίας (ΚΕΚ) ΑΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης

ΘΕΜΑTA ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (δημιουργία ισόπεδου κόμβου) στη συμβολή της περιφερειακής οδού Σωτ. Πατατζή και της 7ης επαρχιακής οδού στη Δ.Ε. Μεσσήνης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ