Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΕΚΤΑΚΤΟΑνοίγει σήμερα πλατφόρμα: Ενίσχυση έως 40.000 ευρώ σε νέους αγρότες

Ανοίγει σήμερα πλατφόρμα: Ενίσχυση έως 40.000 ευρώ σε νέους αγρότες

Νέοι Αγρότες: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Νέων Γεωργών» προϋπολογισμού 420 εκατ. ευρώ, από το οποίο αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 11.000 αγρότες, ηλικίας έως 40 ετών.

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει γενναία αύξηση της ενίσχυσης από τα 17.000-25.000 ευρώ που ήταν τα προηγούμενα χρόνια σε 35.000-40.000 ευρώ, και όπως αναφέρει ο eleftherostypos.gr/ενώ η προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ανέρχεται στο 70%. Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ηλικιακή ανανέωση του τομέα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου μέσα από τη χορήγηση επαρκούς ενίσχυσης για αντιμετώπιση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης στον τομέα της γεωργίας και πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση υποψήφιων νέων γεωργών, που δεν αντιμετωπίζουν ευκαιριακά την είσοδό τους στον αγροτικό τομέα.

Το μέτρο απευθύνεται σε ενήλικες που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της υποβολής του αιτήματος στήριξης. Για την ένταξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, αίτηση και επιχειρηματικό σχέδιο με διάρκεια από 3 έως 4 έτη.

Σε ό,τι αφορά στο ποσό της ενίσχυσης, δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την παραγωγική κατεύθυνση της εκμετάλλευσης κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη πληρώνεται με την ένταξη του δικαιούχου στο μέτρο και ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης, ενώ η δεύτερη δόση καταβάλλεται κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι πρέπει να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού και να τη διατηρήσουν για μία τετραετία από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, ενώ πρέπει και να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Οπως αναφέρει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Στύλιος, «με το πρόγραμμα αυτό στόχος μας είναι δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 11.000 νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, διπλασιάζουμε το ποσό που δίνουμε στους νέους αγρότες, σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα, ενώ δίνουμε προκαταβολικά το 70%. Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι και η απλοποίηση στη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς καταργούμε τη διαδικασία της υποβολής φυσικού φακέλου και εγγράφων.

Για πρώτη φορά, τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά, ακόμα και η αξιολόγηση των αιτήσεων. Στόχος μας είναι μάλιστα να μην υπάρξει παράταση και τα χρήματα να δοθούν στους νέους γεωργούς μέσα σε διάστημα το πολύ 6-7 μηνών».

 Νέοι αγρότες: Η κατανομή των χρημάτων 

Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια έχει γίνει λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα, την υποεκτίμηση της ενδοπεριφερειακής σημασίας του πρωτογενούς τομέα λόγω της παρουσίας, στην ίδια περιφέρεια, ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα, καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των πυρόπληκτων περιφερειών, που προέκυψε από τις εκτεταμένες πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις το καλοκαίρι του 2021.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια

Προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης σε ευρώ

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

37.300.000

Κεντρικής Μακεδονίας

62.200.000

Δυτικής Μακεδονίας

30.500.000

Θεσσαλίας

44.500.000

Στερεάς Ελλάδας

37.900.000

Ηπείρου

33.200.000

Ιονίων Νήσων

11.700.000

Δυτικής Ελλάδας

44.100.000

Πελοποννήσου

39.500.000

Αττικής

10.800.000

Νοτίου Αιγαίου

12.000.000

Βορείου Αιγαίου

19.000.000

Κρήτης

37.300.000

ΣΥΝΟΛΟ

420.000.000

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ