ΒΙΝΤΕΟ – π. Γ. Σελλής: “Κάνουμε το αυτονόητο για την προστασία των πιστών”

- Advertisement -

Ο πρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελλής μίλησε στην κάμερα του argonafplia.gr αναφορικά με την πρόσφατη εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και τα μέτρα στους Ιερούς Ναούς για την αποφυγή διάδοσης της covid19.

- Advertisement -

“Συντασσόμαστε με τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι κληρικοί δεν είμαστε γιατροί όμως κάνουμε το αυτονόητο θέλουμε να προστατέψουμε τους πιστούς…. Από την πρώτη στιγμή εφαρμόσαμε στην εντέλεια τα μέτρα, παρόλα αυτά η Εκκλησία αρκετές φορές έχει στοχοποιηθεί άδικα. …Τώρα που υπάρχει το εμβόλιο και πεθαίνει κάποιος είναι αυτοκτονία και λυπούμαι όταν υπάρχουν ακραίοι κύκλοι ή άτομα μεμονωμένα που αποτρέπουν τους ανθρώπους από το να εμβολιαστούν…” ανέφερε ο π. Γεώργιος Σελλής ενώ επισήμανε πως η εγκύκλιος έχει προτρεπτικό χαρακτήρα καθώς “η Εκκλησία δεν αποφασίζει ούτε νομοθετεί”.

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο

 

Αναλυτικά και η Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου

 

«Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 3ης μηνός Νοεμβρίου ε.έ., και εξ αφορμής της εξάρσεως των κρουσμάτων του κορωνοϊού, γνωρίζομεν υμίν ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Aυτής, απεφάσισεν όπως, εις επίμετρον των σχετικών Εγκυκλίων Aυτής, απευθύνη υμίν έκκλησιν, και δι’ υμών παντί τω Κλήρω, τοις Μοναχικούς Τάγμασι και τω ευλαβεί Λαώ, ώστε κατά την προσέλευσιν εις τούς Ιερούς Ναούς και τάς Ιεράς Μονάς να τηρώνται επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας διά την αποφυγήν εξαπλώσεως του κορωνοϊού, προτρέπουσα πατρικώς διά την πραγματοποίησιν του υποδεδειγμένου υπό της ιατρικής κοινότητος, ως ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, εμβολιασμού, ως και τη διενέργειαν, υπό των μη εμβολιασθέντων εισέτι, διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού).

Ωσαύτως, υπενθυμίζομεν την υποχρέωσιν διενεργείας, ιδία δαπάνη, δύο διαγνωστικών ελέγχων (rapid test ή μοριακού) εβδομαδιαίως, υπό πάντων των διακονούντων εν τοις Ιερούς Ναούς (Κληρικών, Ιεροψαλτών, Νεωκόρων κ.λπ. εργαζομένων), οίτινες δεν έχουν προβή εις εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού, ως και υποβολής των αποτελεσμάτων αυτών τη οικεία Εκκλησιαστική Αρχή, εν τω πλαισίω της τηρήσεως των προβλεπομένων υγειονομικών μέτρων.

Εν κατακλείδι, υπενθυμίζομεν υμίν και την υποχρέωσιν των κατά τόπους Εκκλησιαστικών Συμβουλίων και Ηγουμενοσυμβουλίων διά τον έλεγχον τηρήσεως των μέτρων εν τοις Ιεροίς Ναοίς και ταις Ιεραίς Μοναίς αντιστοίχως».

 

 

- Advertisement -

________________