Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Αργολίδας (τα θέματα)

Επιμελητήριο Αργολίδας Δαμούλος
- Advertisement -

Σας καλούμε να παρακολουθήσετε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 ο : Ανακοινώσεις-τρέχοντα θέματα.

- Advertisement -

ΘΕΜΑ 2 ο : Αίτημα για οικονομική ενίσχυση

ΘΕΜΑ 3 ο : Τροποποίηση νέου Οργανισμού Επιμελητηρίου Αργολίδας, άρθρο 4 (διάρθρωση θέσεων κατά κατηγορίες και κλάδους).

ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρήσης 2020.

ΘΕΜΑ 5 ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και φύλλων (εκθέσεων) ελέγχου Ορκωτού ελεγκτή χρήσης 2020.

ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.

Ο Πρόεδρος

Φώτιος Δαμούλος

- Advertisement -

________________