Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ζητά σύμβουλο αποκατάστασης για τις περιοχές Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ
- Advertisement -

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ που έχει έδρα την Τρίπολη ζητά σύμβουλο αποκατάστασης για τις περιοχές Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Ο/Η υποψήφιος/α καλείται να αναλάβει τη διαδικασία ιατρικών επισκέψεων στα Νοσοκομεία των παραπάνω περιοχών.

- Advertisement -

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

-Διατήρηση του υφιστάμενου δικτύου και ανάπτυξη των πωλήσεων σε Ιατρούς και ασθενείς

-Παρουσίαση του κέντρου και των παροχών του σε δυνητικούς πελάτες

-Προτάσεις βελτιστοποίησης της προωθητικής ενέργειας και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες

-Προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων / εξυπηρέτησης πελατών, επιθυμητή.

-Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & γνώση Η/Υ, MS Office

-Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

-Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης

-Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε ανάλογη θέση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ:

-Ανταγωνιστικές αποδοχές ανεξαρτήτως πωλήσεων

-Bonus system μετά από αξιολόγηση

-Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και τηλεφωνίας

-Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα συνεργασίας

-Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικού στο email:cv@palladion-rehab.gr

- Advertisement -

________________