Διενέργεια εκλογών για τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου Κοινότητας Άριας του Δήμου Ναυπλιέων

εκλογές
- Advertisement -

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αριθ. 14913/16-09-2021 έγγραφο του Δήμου Ναυπλιέων περί κάλυψης κενωθείσας θέσης τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Συμβούλιο Κοινότητας Άριας, λόγω θανάτου ενός συμβούλου και μη ύπαρξης αναπληρωματικού προκηρύσσει:

 Τη διενέργεια εκλογών την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους του Συμβουλίου Κοινότητας Άριας του Δήμου Ναυπλιέων. 

- Advertisement -

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ

- Advertisement -

________________