Φιλόλογος αναλαμβάνει μαθητές γυμνασίου -λυκείου και την μελέτη παιδιών δημοτικού στις περιοχές Ναυπλίου και Άργους

μαθήματα
- Advertisement -

Φιλόλογος, με πείρα στην διδασκαλία αναλαμβάνει μαθητές γυμνασίου -λυκείου καθώς και την μελέτη παιδιών δημοτικού στις περιοχές Ναυπλίου και Άργους!

Παραδίδει μαθήματα με γνώμονα τις ανάγκες κάθε μαθητή σε τιμές πραγματικά ανταγωνιστικές!!!!

- Advertisement -

Τηλ. Επικοινωνίας:6983231833

- Advertisement -

________________