Αποχή των δικηγόρων του Ναυπλίου από την διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών σε βάρος της πρώτης κατοικίας

- Advertisement -
Με απόφαση του ο Δικηγορικός Σύλλογος Ναυπλίου συνεχίζει την αποχή των μελών του από κάθε εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών, σε βάρος της πρώτης κατοικίας. Η ανακοίνωση του συλλόγου ακολουθεί
Δημήτρης Ορφανός

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου (Δ.Σ.Ν.), δεχόμενο την από 31-8-2021 Απόφαση – Εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, αποφάσισε την παράταση της αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους, από την 6-9-2021 έως και την 30-9-2021, από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών, σε βάρος της πρώτης κατοικίας, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το Ν. 4738/2020, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Το ειδικότερο πλαίσιο της αποχής, όπως καθορίστηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων, έχει ως ακολούθως:
α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.
β) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Ορφανός     Δημήτριος Βεληζιώτης
Προβλήθηκε από Δημήτριος Σαλαπάτας στις Τετάρτη 1:53μ.μ.
Enter
Μήνυμα στους Δημήτριος Σαλαπάτας
- Advertisement -
- Advertisement -

________________