Συνεδρίασε το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.»

«ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.»
- Advertisement -

Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του νεοσύστατου Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.»

συμμετέχει και το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ύστερα από πρόταση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη Νίκα.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας εξωστρέφειας και ενίσχυσης του ρόλου του Επιμελητηρίου ως «συμβούλου της πολιτείας», που επιτελείται από την διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

- Advertisement -

Το Επιμελητήριο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α.» από τον πρόεδρό του, κ. Παναγιώτη Κρητικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- Advertisement -

________________