Έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου (τα θέματα)

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
- Advertisement -

Καλείστε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 4, του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 2938/17.7.2020 τ.Β’),

η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 4.00 μ.μ, στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης» για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα, κατ΄ εφαρμογή:

- Advertisement -

 Της αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3793) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00».

Η συνεδρίαση θεωρείτε κατεπείγουσα λόγω της φύσης των θεμάτων της.Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΕΔΡΑΣ

1. Αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Πετράκος

ΘΕΜΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

2. Έγκριση παράτασης του ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων, στο πλαίσιο
της διοργάνωσης της «ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», από τον Εμπορικό Σύλλογο
Καλαμάτας «ΕΡΜΗΣ», το Σάββατο 28-08-2021 στην πόλη της Καλαμάτας από ώρα
20:00 έως 23:00.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευστάθιος Αναστασόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΝΤΖΟΣ

- Advertisement -

________________