Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΣυμπληρωματική χρηματοδότηση για ιδιωτικές επενδύσεις στην Ανατολική Πελοπόννησο

Συμπληρωματική χρηματοδότηση για ιδιωτικές επενδύσεις στην Ανατολική Πελοπόννησο

Συμπληρωματική χρηματοδότηση για ιδιωτικές επενδύσεις στην Ανατολική Πελοπόννησο από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Συμπληρωματική χρηματοδότηση εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Α.Ο.Τ.Α., ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα της Εταιρείας.
Μετά την παραπάνω έγκριση 29 νέες επενδύσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,8 εκατ. Ευρώ εντάσσονται στο τοπικό πρόγραμμα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD, διαμορφώνεται πλέον στα 13.469.964,70 ευρώ δημόσια δαπάνη.

Τις επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι των θετικά αξιολογημένων προτάσεων θα ενημερωθούν από τα στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα σχετικά με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπογραφή των συμβάσεων.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος κ. Σπυρίδων Φλώρος και τα μέλη αυτής εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις υπηρεσίες του και στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτριο Οδ. Παπαγιαννίδη.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ