Πελοπόννησος: Οι υποβληθείσες προτάσεις της 2ης πρόσκλησης (CLLD/LEADER Βόρειας Πελοποννήσου) για έργα Ιδιωτικού Ενδιαφέροντος

- Advertisement -

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 06/07/2021 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 2 ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. για χρηματοδότηση έργων ιδιωτικού ενδιαφέροντος, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.

- Advertisement -

Κατατέθηκαν συνολικά 99 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης
20.021.221,90 €, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη
κατά 1154 %. Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες και υπό
ίδρυση) της περιοχής παρέμβασης, στους τομείς μεταποίησης αγροτικών προϊόντων,
τουρισμού, λιανικού εμπορίου και μικρών βιοτεχνιών καθώς και παροχής υπηρεσιών.

Ειδικότερα οι υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις ανά υποδράση έχουν ως εξής:

Λεβίδι 07-07-2021

Για την ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER
Αποστολόπουλος Απόστολος

 

 

- Advertisement -

________________