Ενημέρωση και προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού τον οστών στο Νέο Ροεινό Ναυπλίου

Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»
- Advertisement -

Η τοπική κοινότητα και ο πολιτιστικός σύλλογος του Νέου Ροεινού σε συνεργασία με τον ΔΟΠΠΑΤ Ναυπλίου και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αργολίδας «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

διοργανώνουν τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 7:00μμ, στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου στην πλατεία του Νέου Ροεινού (πρώην δημοτικό σχολείο), ενημέρωση και προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού τον οστών.

- Advertisement -

Επίσης, στα πλαίσια παροχής βοήθειας και αναζήτησης συμβατού δοτή για έναν 40χρόνο συμπολίτη μας που νοσηλεύεται, θα πραγματοποιηθεί δειγματοληψία στοματικού επιχρίσματος για όσους επιθυμούν να εγγράφουν ως εθελοντές δοτές.

- Advertisement -

________________