Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ Αργολίδας Α. Ε.

ΚΤΕΛ Αργολίδας
- Advertisement -

Διεξήχθησαν την Δευτέρα 28.6.21 εκλογές για το  νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΕΛ Αργολίδας Α. Ε.

Η συμμετοχή των μετόχων ήταν καθολική οι οποίοι εξέλεξαν τους κάτωθι:

- Advertisement -

Πρόεδρος Μαρούσης Αθανάσιος του Αναργύρου, Οικονομολόγος , M.sc , αυτοκινητιστής.

Αντιπρόεδρος Σιατερλής Αλέξανδρος του Αθανασίου αυτοκινητιστής 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1.ΒΛΑΧΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ

2. ΔΟΥΒΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ

3. ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ

- Advertisement -

________________