Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
- Advertisement -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Θα λαμβάνονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή των μηνών Ιουνίου & Σεπτεμβρίου 2021 και για το χρονικό διάστημα από 25.6.2021 έως 5.9.2021

- Advertisement -

Η απόφαση αναλυτικά

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52, παρ. 1 & 2 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄-57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3542/2007 και Ν.3710/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (ΦΕΚ τ.Α΄-58/30-04-1991) «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών» 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (ΦΕΚ. τ.Α΄-14/9-2-2017) «Αναδιάταξη- αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας»

4. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 7001/2/1478-μβ από 20-04-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-1540/14-05-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 5. Την ανάγκη εφαρμογής προσωρινών περιοριστικών μέτρων στην κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Επιδαύρου κατά τις ημέρες και ώρες που λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Επιδαύρου έτους 2021 στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, όπου αναμένονται μεγάλες κυκλοφοριακές αιχμές, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, την μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και την περιστολή των τροχαίων ατυχημάτων.

6. Το υπ΄ αριθμό 2338 από 14-06-2021 έγγραφο της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» 7. Την υπ΄ αρ. 9006/12/8-α΄ από 16-06-2021 εισήγηση του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Τις ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα κατωτέρω τμήματα οδών τις ημέρες Παρασκευή Σάββατο και Κυριακή, των μηνών Ιουνίου- Ιουλίου- Αυγούστου- Σεπτεμβρίου έτους 2021, και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από 25-6-2021 έως και 05-09-2021, όπου θα διεξάγονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες (σύμφωνα με το σχετικό 6) θεατρικές παραστάσεις και λοιπές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου.

Κατά την προσέλευση των θεατών: Μονοδρόμηση κατά τις ώρες 19:00-21:00 και εφόσον οι συνθήκες κυκλοφορίας το απαιτούν, της Ε.Ο. ΙσθμίωνΑρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου, από κόμβο Κέντρου Υγείας Λυγουριού έως το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με κατεύθυνση των οχημάτων από Ίσθμια προς Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με παράλληλη διακοπή της κυκλοφορίας από Θέατρο Επιδαύρου προς Λυγουριό και από Κρανίδι προς Λυγουριό.

Κατά την αποχώρηση των θεατών: Μονοδρόμηση κατά τις ώρες 23:00 έως 00:30 της Ε.Ο. Ισθμίων- Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου και στο τμήμα αυτής από το Αρχαίο Θέατρο μέχρι τη διασταύρωση Κρανιδίου και παραχώρηση μιας επιπλέον λωρίδας κυκλοφορίας από τη διασταύρωση Κρανιδίου έως το Κέντρο Υγείας. Β. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ τ.Α΄-57) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3542/2007 και Ν.3710/2008.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στον ημερήσιο τοπικό Τύπο κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του ΚΟΚ, να ανακοινωθεί από τα τοπικά ραδιοτηλεοπτικά Μ.Μ.Ε. και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄-112/13-07-2010).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

- Advertisement -

________________