Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΚλειστές οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπλιέων λόγω καύσωνα

Κλειστές οι Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπλιέων λόγω καύσωνα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ :
O Δήμαρχος Ναυπλιέων
Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 « Αρμοδιότητες Δημάρχου του Ν.3852/2010 [ ΦΕΚ 87Α ], « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και του άρθρου 94 παρ. 4 εδ. 27 του ιδίου νόμου,

2. Το υπ’αριθ. 12/22-6-2021 έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ,
3. Το υπ’αριθ. πρωτ. 2500/22-6-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,

4. Το υπ’αριθ. 106954/22-06-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου,
5. Τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων για την Πέμπτη 24/06/2021, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν στην χώρα μας και θα επηρεάσουν και την περιοχή μας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜ.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ