Διαδικτυακή Παρουσίαση Συνόλων από το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας: «Βυζαντινός Χορός» (βίντεο)

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας: «Βυζαντινός Χορός»
- Advertisement -

Το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας κατά τη φετινή χρονιά και στα πλαίσια των υγειονομικών κανόνων λειτουργίας, πραγματοποίησε μια σειρά βιντεοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο να δείξουν μέρος της δουλειάς των Μουσικών Συνόλων σχολείου.

Η “Διαδικτυακή Παρουσίαση Συνόλων” συνεχίζει τον κύκλο της με τον «Βυζαντινό Χορό» του σχολείου. Το Σύνολο του Βυζαντινού Χορού αποτελείται από περισσότερους από 15 μαθητές/-τριες και υπεύθυνος καθηγητής αυτού είναι ο κ. Άγγελος Μπέντης.

- Advertisement -

Στο παρακάτω video, οι μαθητές του μουσικού σχολείου Αργολίδας παρουσιάζουν το Απολυτίκιο της εορτής της Πεντηκοστής «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν», σε
ήχο πλάγιο του τετάρτου κατά τριφωνία.

Ἀπολυτίκιον Πεντηκοστής. Ἦχος πλ. δ΄. Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, καὶ δι' αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε,δόξα σοι.

Υπεύθυνος καθηγητής: Άγγελος Μπέντης
Δημιουργία & επεξεργασία video: Κωνσταντίνος Μπάτας

- Advertisement -

________________