Τα νέα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Αργολίδας από και προς Ναύπλιο, Τολό, Δρέπανο, Ασίνη, Λευκάκια

ΚΤΕΛ Αργολίδας
- Advertisement -

Από την Κυριακή 20 Ιουνίου τα δρομολόγια από και προς Τολό, Δρέπανο, Ασίνη, Λευκάκια θα είναι τα εξής / itineraries from and toTolo, Drepano, Assini, Lefkakia:

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΔΡΕΠΑΝΟ – ΤΟΛΟ – ΑΣΙΝΗ – ΛΕΥΚΑΚΙΑ / NAFPLIO – DREPANO – TOLO – ASSINI – LEFKAKIA

- Advertisement -

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

Σάββατο / Saturday

07:00 – 09:00 – 11:00 – 1300 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

Κυριακές & Αργίες / Sunday & Holidays

07:00 – 11:00 – 14:30 – 18:30

ΔΡΕΠΑΝΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ / DREPANO – NAFPLIO

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:15 – 09:15 – 11:15 – 13:15 – 15:05 – 16:45 – 18:45 – 20:45

Σάββατο / Saturday

07:15 – 09:15 – 11:15 – 13:15 – 15:05 – 16:45 – 18:45 – 20:45

Κυριακές & Αργίες / Sundays & Holidays

07:15 – 11:15 – 14:45 – 18:45

ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ / TOLO – NAFPLIO

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:20 – 09:20 – 11:20 – 13:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50 – 20:50

Σάββατο / Saturday

07:20 – 09:20 – 11:20 – 13:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50 – 20:50

Κυριακές & Αργίες / Sundays & Holidays

07:20 – 11:20 – 14:50 – 18:50

ΑΣΙΝΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ / ASSINI – NAFPLIO

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:32 – 09:32 – 11:32 – 13:32 – 14:42 – 17:02 – 19:02 – 21:02

Σάββατο / Saturday

07:32 – 09:32 – 11:32 – 13:32 – 14:42 – 17:02 – 19:02 – 21:02

Κυριακές & Αργίες / Sundays & Holidays

07:32 – 11:32 – 15:02 – 19:02

ΛΕΥΚΑΚΙΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ / LEFKAKIA – NAFPLIO

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:36 – 09:36 – 11:36 – 13:36 – 15:06 – 17:06 – 19:06 – 21:06

Σάββατο / Saturday

07:36 – 09:36 – 11:36 – 13:36 – 15:06 – 17:06 – 19:06 – 21:06

Κυριακές & Αργίες / Sundays & Holidays

07:36 – 11:36 – 15:06 – 19:06

- Advertisement -

________________