Αργολίδα: Η αποκατάσταση ζημιών ξεκίνησε από τον Δρόμο των Αρχαιοτήτων!!!

- Advertisement -

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Ιωάννης Μαλτέζος ενημέρωσε για τις εργασίες του δρόμου των Αρχαιοτήτων

Η αποκατάσταση των ζημιών και η ασφαλτόστρωση του δρόμου των Αρχαιοτήτων ολοκληρώνεται με γρήγορους ρυθμούς και οι εργασίες θα συνεχιστούν για 10 μέρες!

- Advertisement -

Δρόμος μεγάλης και συχνής κυκλοφορίας από όλους μας για την είσοδο στην Αργολίδα!

Το συνεργείο θα συνεχίσει τις εργασίες σε Κολιάκι-Τραχειά και Τραχειά – Αδάμι!

- Advertisement -

________________