Νέα δρομολόγια από και προς Τολό, Δρέπανο, Ασίνη, Λευκάκια του ΚΤΕΛ Αργολίδας

ΚΤΕΛ Αργολίδας
- Advertisement -

Από και προς Τολό, Δρέπανο, Ασίνη, Λευκάκια, από το Σάββατο 29 Μαΐου θα εκτελούνται τα εξής δρομολόγια / itineraries from and to Tolo, Drepano, Assini, Lefkakia:

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΔΡΕΠΑΝΟ – ΤΟΛΟ – ΑΣΙΝΗ – ΛΕΥΚΑΚΙΑ / NAFPLIO – TOLO – ASSINI – LEFKAKIA

- Advertisement -

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

Σάββατο / Saturday

07:00 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:30

ΔΡΕΠΑΝΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ / DREPANO – NAFPLIO

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:15 – 09:15 – 11:15 – 13:15 – 15:00 – 16:45 – 18:45 – 20:45

Σάββατο / Saturday

07:15 – 09:15 – 11:15 – 13:15 – 15:00 – 16:45 – 18:45 – 20:45

ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ / TOLO – NAFPLIO

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:20 – 09:20 – 11:20 – 13:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50 – 20:50

Σάββατο / Saturday

07:20 – 09:20 – 11:20 – 13:20 – 14:45 – 16:50 – 18:50 – 20:50

ΑΣΙΝΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ / ASSINI – NAFPLIO

Δευτέρα έως Παρασκευή / Monday to Friday

07:33 – 09:33 – 11:33 – 13:33 – 14:43 – 17:03 – 19:03 – 21:03

Σάββατο / Saturday

07:33 – 09:33 – 11:33 – 13:33 – 14:43 – 17:03 – 19:03 – 21:03

- Advertisement -

________________