Μέχρι 31 Μαΐου οι αιτήσεις για το Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Μουσικό σχολείο Αργολίδας
Μουσικό Σχολείο Αργολίδας
- Advertisement -

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/-τριών στην Α’ τάξη γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το έτος 2021- 2022

Για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς- κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών από τις 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.

- Advertisement -

Επισημαίνεται ότι οι γονείς – κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση.

Η αίτηση στον παρακάτω σύνδεσμο:

cea3cf85cebdceb7cebccebcceadcebdceb1_46287_ce9cce9fcea5cea3ce99ce9ace91_cea3cea7-_2021

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Διεύθυνση: Πρόσυμνα, Άργος 21200, Αργολίδα

Τηλέφωνο: 2751089277

email: mail@gym-mous-argol.arg.sch.gr

Δημιουργία βίντεο: Κωνσταντίνος Μπάτας

Drone: Αλέξανδρος Ψωμόπουλος

- Advertisement -

________________