Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑργολίδα: 4 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Αργολίδα: 4 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δεκαπέντε (115) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Διαχείρισης & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών αυτού.

Για την Αργολίδα προβλέπονται 4 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας:

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, με την

αναφορά ότι πρόκειται για αίτηση υποψηφιότητας για την ΣΟΧ1/2021 (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3722550-579-580).

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων είναι από 16/05/2021 έως και 25/05/2021.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ