Τα Εγκώμια της Μ. Παρασκευής από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας (βίντεο)

- Advertisement -

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί -σε συνδυασμό με τη μεγάλη εορτή του Πάσχα- τη σημαντικότερη περίοδο της ορθόδοξης λατρείας, κατά την οποία η Εκκλησία μας,

 

- Advertisement -

γιορτάζει την πλήρωση της θείας περί τον άνθρωπο οικονομίας και συμμετέχει μυστικά στο σωτήριο πάθος του Χριστού, που κατήργησε το θάνατο και άνοιξε το δρόμο προς την ουράνια Θεία Βασιλεία.

Το εσπέρας της Μεγάλης Παρασκευής, ψάλλεται ο Όρθρος της επόμενης
ημέρας, δηλαδή ο Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου. Εκεί, λίγο πριν την
περιφορά του Επιταφίου, ψάλλονται τα Εγκώμια του Επιταφίου Θρήνου, όπου
υμνείται Αυτός, που νεκρώθηκε κι ενταφιάστηκε, για να ζήσουμε όλοι εμείς
ελεύθεροι τη ζωή του Θεού, που πήγασε από την ένδοξη Ανάστασή Του.

Στο παρακάτω video, οι μαθητές του βυζαντινού χορού του μουσικού
σχολείου Αργολίδας, μας παρουσιάζουν τις τρεις στάσεις των Εγκωμίων του
Επιταφίου Θρήνου, υπό την διεύθυνση του μουσικολόγου και καθηγητή
βυζαντινής μουσικής στο μουσικό σχολείο Αργολίδας, κ. Άγγελου Μπέντη.
ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ. Ἦχος πλ. α´.
«Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης Χριστέ, καὶ Ἀγγέλων στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο,
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν».
ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἦχος πλ. α´.
«Ἄξιόν ἐστι, μεγαλύνειν σε τὸν Ζωοδότην, τὸν ἐν τῷ Σταυρῷ τὰς χεῖρας
ἐκτείναντα, καὶ συντρίψαντα τὸ κράτος τοῦ ἐχθροῦ».
ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ. Ἦχος γ´.
«Αἱ γενεαί πᾶσαι, ὕμνον τῇ Ταφῇ σου, προσφέρουσι Χριστέ μου».

Επεξεργασία video: Κωνσταντίνος Μπάτας
Επεξεργασία ήχου: Αλέξανδρος Ψωμόπουλος
Υπεύθυνος καθηγητής: Άγγελος Μπέντης

- Advertisement -

________________