Δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών-τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα

- Advertisement -

Δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών-τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό υποκείμενο νόσημα, άνοιξε η 2η περίοδος υποβολής δικαιολογητικών.

- Advertisement -

Οι κηδεμόνες πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διευθύντρια του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο αποκλειστικά έως τη Δευτέρα 19-04-2021.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθως και σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

ΕΞΕ-43805-2021Λήψη

ΦΕΚ-Β-1512_21_43274_ΓΔ4_14_04_21_ΚΥΑ_ΤΡΟΠ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΥΓΕΙΑΣΛήψη

ΦΕΚ-Β-455_21_14109_ΓΔ4_5_2_21_ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΥΓΕΙΑΣ-ΑΠΟΥΣΙΕΣΛήψη

- Advertisement -

________________