Δ.Ε.Υ.Α.Ναυπλίου: Δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έργου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή της Αγίας Κυριακής

Αγία Κυριακή Ναυπλίου
- Advertisement -
Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης ενός πολύ σημαντικού έργου όπως είναι η αποχέτευση ομβρίων στην περιοχή της ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ .

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες

- Advertisement -

Ο προϋπολογισμός του είναι 1.235.000,00 πλέον ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 11 η Μαΐου 2021 και ώρα 14:00

Συνεπείς στην εντολή που έχουμε πάρει από τους δημότες μας εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα και εκσυγχρονίζουμε μία μία τις γειτονιές του Δήμου μας.

Με το έργο αυτό θα ανακουφιστεί μία ταχέως αναπτυσσόμενη συνοικία από το πολύ σοβαρό πρόβλημα των τελευταίων ετών , τις πλημμύρες. .

Καταλυτική ήταν η προσπάθεια που κατέβαλε ο Δήμαρχος Δ Κωστούρος να εντάξει στο πρόγραμμα ΑΝΤ ΤΡΙΤΣΗΣ ένα έργο που είχε μείνει εκτός χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ’’.

Σημαντική ήταν επίσης και η ωριμότητα του φακέλου που κατέθεσε η

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Συνεχίζουμε να οραματιζόμαστε μια ακόμη καλύτερη ‘’ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ’’

- Advertisement -

________________