Δ.Ο.Υ.: Κλειδάριθμος μέσω τηλεφώνου, email ή βιντεοκλήσης

- Advertisement -

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να αποκτήσετε ηλεκτρονικά κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και σε ένα πλήθος υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

  • Υπάρχουν τρεις τρόποι για την απόδοση κλειδαρίθμου για Φυσικά Πρόσωπα:
  • άμεσα με την αίτηση (ο κλειδάριθμος χορηγείται αμέσως μέσω e-mail και sms)
  • με ραντεβού για βιντεοκλήση, μέσω της υπηρεσίας myAADElive, με υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε. (ο κλειδάριθμος δίνεται μέσω e-mail)
  • με την παρουσία σας στη Δ.Ο.Υ.
     
  • Για Νομικά Πρόσωπα η απόδοση γίνεται αποκλειστικά με παρουσία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Εγχειρίδιο χρήσης της υπηρεσίας «myAADElive»
- Advertisement -

________________