Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΕρμιονίδα: Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Ερμιόνη την Πέμπτη 8 Απριλίου...

Ερμιονίδα: Η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Ερμιόνη την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. : 20651 Κοινή Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ: 1308 Β ́ της 03-04-2021), για το επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου της: 1Α.α) της παρ.

1, του άρθρου 1, σύμφωνα και με το πίν. της παρ. 1Β, της παρ. 1, του άρθρου 1, για το πεδίο δραστηριότητας 23 ισχύουν τα παρακάτω όπως ακριβώς αναφέρονται:

• «Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών.

Σε περίπτωση μη τεχνικής δυνατότητας επέκτασης του χώρου αγορών ή λειτουργίας παράλληλων αγορών, δραστηριοποιείται το πενήντα τοις εκατό (50%)των κλάδων παραγωγών/ εμπόρων.

• Πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων των παραγωγών/εμπόρων με πέντε (5) μέτρα απόσταση μεταξύ πάγκων σε κάθε αγορά (κύρια και παράλληλη).

• Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων»,

Συνοπτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω, της υπ. αριθμ.: 20651 / 03-04-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308 Β ́):

Επιτρέπεται η λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων της Λαϊκής αγοράς , για την Πέμπτη 08 Απριλίου 2021, τηρουμένων όλων των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού τα οποία επιγραμματικά είναι:

• Η απόσταση των πέντε (5 ) μέτρων ανάμεσα στους πάγκους ,

• Η απόσταση του ενάμισυ (1.5 ) μέτρου μεταξύ των ατόμων &

• Η χρήση μη ιατρικής μάσκας με εξαίρεση των παρακάτω (σύμφωνα με το άρθρο 2, της ανωτέρω Κ.Υ.Α.): α) άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με κατάλληλα έγγραφα και β) Τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μερτύρης Ελ. Ιωσήφ.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ