Τέλος η καύση αγροτικών εκτάσεων – Μόνο με έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργολίδας

- Advertisement -

Από την Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αργολίδας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε Πυροσβεστική Διάταξη,

η οποία  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την καύση αγροτικών εκτάσεων από 15-04-2021 έως και 31-10-2021, στους Δήμους της Αργολίδας χωρίς την έκδοση άδειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργολίδας και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παραγρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β ́1459/ 30-11-2020) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β ́1554/10-11-2005).

- Advertisement -
- Advertisement -

________________