Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΔημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Άργους- Μυκηνών (τα θέματα)

Δημοτικό συμβούλιο στον Δήμο Άργους- Μυκηνών (τα θέματα)

Στις 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 19:00 έως 20:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ – ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α –

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους
2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως της Δ ́ 2020 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ
ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό
τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

4. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
5. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για υπάρχουσα εγκατάσταση με
δραστηριότητα «ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ», ιδιοκτησίας της εδρεύουσας στο Άργος Ετερόρρυθμης
Εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΠΙΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “INTRADOOR”», εκτός σχεδίου πόλεως
Ν. Κίου στη θέση «ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» του Δήμου Άργους – Μυκηνών και επί Δημοτικής
οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

7. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος – διέλευση υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση επικίνδυνων
σαθρών επιχρισμάτων ορόφων 1ου ΕΠΑΛ Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλόβρυσου 2020» –
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

10. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2ο Έργο» εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε.
Νέας Κιου 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου» – εισηγήτρια η κ. Μ.
Λαθουράκη.
16. Σήμανση αδιεξόδου στο Άργος – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Περί υλοτομίας δύο (2) πεύκων στην Κοινότητα Αχλαδοκάμπου – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
18. Περί υλοτομίας ενός (1) πεύκου στην Κοινότητα Ινάχου – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
19. Περί υλοτομίας τριών (3) αποξηραμένων πεύκων και τριών (3) δέντρων (Λεύκες) στην Κοινότητα Ήρας – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
20. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων:

α)Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών – 2ο έργο, β)Αποκατάσταση Φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου, Αχλαδοκάμπου, γ)Ανακαίνιση – διαμόρφωση πλατείας Κουτσοποδίου και δ)Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών αποβλήτων – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

21. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 8/2021 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου –
εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
22. Λήψη απoφάσεως απαλλαγής ή μη καταβολής τροφείων Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής λόγω της πανδημίας COVID-19, κατά την διάρκεια αναστολής λειτουργίας τους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

23. Περί επικυρώσεως πρόσθετης σύμβασης εγγραφής νηπίου μέσω της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020 – 2021», στο 2ο Παιδικό
Σταθμό Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ