Η Διοίκηση του Γ.Ν.Αργολίδας – Ν.Μ.Άργους ευχαριστεί τους δωρητές για τις δωρεές στην νοσηλευτική κλινική

- Advertisement -

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Αργολίδας – Ν.Μ.Άργους εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες για την ευγενική τους χειρονομία και τη στήριξη της Νοσηλευτικής Μονάδας μέσω δωρεάς στους
κάτωθι δωρητές :

1. Ανώνυμη μεταφορική τουριστική και εμπορική εταιρεία με την επωνυμία ΚΤΕΛ Αργολίδας Α.Ε, εις μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου Ανάργυρου Μαρούση.

- Advertisement -

2. Φ.Μποζιονέλος &Υιοί Α.Ε.Ε. Εμπορία Κρεάτων.
3. Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ- ΕΝΩΣΙΣ.

Η Διοικήτρια Γ.Ν.Αργολίδας

Μαρία Σαρίδη

- Advertisement -

________________