Τα Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου Άργους – Μυκηνών για την εξυπηρέτηση πολιτών

Δήμου Άργους Μυκηνών
- Advertisement -

Σας ενημερώνουμε πως έχουν ανασταλεί όλες οι συναλλαγές των πολιτών με φυσική παρουσία τους, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Άργους Μυκηνών για όσο διαρκέσει η περίοδος καραντίνας στα πλαίσια λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του Κορονοϊού .

Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες.
Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επείγουσες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης.
Σε περίπτωση παράτασης των μέτρων με έκδοση νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου η ισχύς της παρούσης θα παραταθεί εκ νέου.
Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου για εξυπηρέτηση πολιτών
Γραφείο Πρωτοκόλλου: 27513600054, 2751360047
Δημοτολόγιο-Γραφείο έκδοσης πιστ/κών: 2751360077,2751360067
Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Άργους:2751360025
Πολιτικοί Γάμοι: 2751360046,2751360025
Γραφείο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών: 2751360039 g.athamasopoulos@argos.gr
Τμήμα προμηθειών: 2751360090 d.dorovinis@argos.gr
Ταμείο: 2751360016 , 25751360017 a.kotsoni@argos.gr k.spilioti@argos.gr
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
m.lathouraki@argos.gr
Τηλέφωνα:2751360032, 3751360036, 2751360053
Email: ty@argos.gr
Τμήμα Δόμησης -Γραφείο Διεύθυνσης : 2751360769
Εmail: poleodomiaargous@gmail.com
Email: d.nikolopoulou@argos.gr
Γραφείο Πρωτοκόλλου Δόμησης : 2751360745,2751360755
Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας
Email: d.kotsiantis@argos.gr
Τηλέφωνο: 27513 60742,748
Τμήμα Πρασίνου
Τηλέφωνο:2751360741
Εmail:a.mastoraki@argos.gr
Εmail: d.kotsiantis@argos.gr
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Κάτσουδα 2751360057,
email: p.katsouda@argos.gr
- Advertisement -

________________