Πρόστιμο σε σούπερ μάρκετ στο Λυγουριό από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Αργολίδας

- Advertisement -

Με την υπ’ αρ. 163/26-01-2021 απόφαση Περιφερειάρχη, επεβλήθη στην  επιχείρηση «FOOD CITY M. E.Π.Ε.- SUPER MARKET – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ»,

Λυγουριό Αργολίδας, με Α.Φ.Μ. 095763941, Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ, χρηματικό πρόστιμο 5000,00€ (πέντε χιλιάδες Ευρώ), επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 20/01/2021, από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Αργολίδας, διαπιστώθηκαν τα εξής:

- Advertisement -

Α.  η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε 3 (τρεις) κωδικούς προϊόντωνκατά παράβαση των παραγράφων 1 και  2 του άρθρου 1 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017). Σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις

Β. η διάθεση τροφίμων στα οποία είχε παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, στο προϊόν «αλάτι Ιμαλάϊων-Γλάρος» των  500 gr, BC 5203270001514, με ανάλωση πριν από 12/2020, τα οποία δεν πωλούνταν σε διακριτό χώρο, σαφώς διαχωρισμένα από άλλα τρόφιμα και δεν υπήρχε πινακίδα με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»,

κατά παράβαση της παραγράφου  1 του άρθρου 13 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017). Σύμφωνα με την παράγραφο 7Α του άρθρου 13 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος για έλλειψη πινακίδας με τη ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» και σύμφωνα με την παράγραφο 7Β του άρθρου 13 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος για μη διακριτό διαχωρισμό τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα όμοια τρόφιμα

- Advertisement -

________________