Δειγματοληπτικούς ελέγχους για SARSCOVID-19 στα μέλη του Επιμελητηρίου Αργολίδας

- Advertisement -

Το Επιμελητήριο Αργολίδας ενημερώνει τα μέλη του ότι σε συνεργασία με την η 6 η ΥΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΜΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον SARSCOVID-19.

Στα πλαίσια των παραπάνω ελέγχων, οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις του Επιμελητηρίου
Αργολίδας, εάν το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν το προσωπικό και τα στελέχη τους σε εξέταση επιχρίσματος ανωτέρου αναπνευστικού για PCR.

- Advertisement -

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από κινητή μονάδα στο Επιμελητήριο Αργολίδας στο
Άργος (οδός Κορίνθου 23), την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 από τις 14:00 έως
16:00. Υπεύθυνη Επόπτρια είναι η κα Νέλλα Αικατερίνη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται με το ΑΜΚΑ τους και
τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος είναι δωρεάν και προαιρετικός.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΟΣ

- Advertisement -

________________