Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΑΡΚΑΔΙΑΤΑΠΤοΚ | Έγκριση για έργο ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων στη...

ΤΑΠΤοΚ | Έγκριση για έργο ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων στη Γορτυνία

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινίκου, Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων, Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου».

Στις σχετικές ανακοινώσεις προχώρησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΤΑΠΤοΚ κ. Παναγιώτης Μαντάς, ο οποίος πρόσθεσε ότι υπογράφεται άμεσα το συμφωνητικό, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι 10 μήνες.

Φυσικό αντικείμενο
Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των παρακάτω κτηρίων και περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΟΥΜΠΑ:

α) Τοποθέτηση θερμομόνωσης από εξηλασμένη πολυστερίνη (Ε.Π.) (εξωτερικό κέλυφος και κεραμοσκεπή), β) Τοποθέτηση θερμοστατικών Κεφαλών (Θ.Κ.) σε όλα τα θερμαντικά σώματα, γ) Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης που ελέγχει την κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης στο Λεβητοστάσιο, δ) Αντικατάσταση των συμπαγών λαμπτήρων τύπου Τ8 με νέους εξοικονόμησης LED.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ:

α) Τοποθέτηση θερμομόνωσης από Ε.Π. (εξωτερικό κέλυφος και πάχους εσωτερικά στην οροφή από σκυρόδεμα), β) Αντικατάσταση κουφωμάτων του κύριου θερμαινόμενου χώρου, με νέα βελτιωμένα, γ) Τοποθέτηση Θ.Κ. σε όλα τα θερμαντικά σώματα, δ) Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης που ελέγχει την κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης στο Λεβητοστάσιο, ε) Αντικατάσταση των λαμπτήρων τύπου Τ8 με νέους εξοικονόμησης τύπου Τ5. 

Κ.Ε.Π. ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟΥ:

α)Τοποθέτηση θερμομόνωσης από Ε.Π. (εξωτερικό κέλυφος), β) Αντικατάσταση κουφωμάτων του κύριου θερμαινόμενου χώρου, με νέα βελτιωμένα, γ) Αντικατάσταση κακοσυντηρημένου κλιματιστικού με ένα διαιρούμενο σύστημα κλιματισμού, τύπου multi με αντλία θερμότητας, το οποίο θα καλύπτει τους κύριους χώρους του ισογείου, δ) Αντικατάσταση των λαμπτήρων τύπου Τ8 με νέους εξοικονόμησης τύπου Τ5.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ:

α) Τοποθέτηση θερμομόνωσης από Ε.Π. στους τοίχους και στην οροφή, β) Αντικατάσταση των κουφωμάτων του κύριου θερμαινόμενου χώρου με νέα βελτιωμένα (ενεργειακά), γ) Αντικατάσταση των παλιών θερμαντικών σωμάτων με νέα τύπου panel ίδιας θερμαντικής απόδοσης, με ταυτόχρονη βελτίωση των τερματικών μονάδων θέρμανσης, δ) Τοποθέτηση σε όλα τα νέα σώματα τύπου panel, Θ.Κ.,

ε) Ανακαίνιση του λέβητα και αντικατάσταση του παλιού καυστήρα με νέο, πετρελαίου, ίδιας ισχύος και τροφοδοσίας, τελευταίας τεχνολογίας και ονομαστικής απόδοσης 94%, στ) Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μόνωσης εμφανών σωληνώσεων και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης για τον έλεγχο της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης στο Λεβητοστάσιο, ζ) Αντικατάσταση των γραμμικών λαμπτήρων τύπου Τ8 με νέους εξοικονόμησης τύπου Τ5 και των συμπαγών με νέους τύπου LED.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΟΠΑΙΩΝ:

α) Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης – θερμοπρόσοψης από Ε.Π. στους τοίχους, β) Αντικατάσταση των κουφωμάτων του κύριου θερμαινόμενου χώρου με νέα βελτιωμένα, γ) Τοποθέτηση σε όλα τα θερμαντικά σώματα τύπου panel, Θ.Κ., δ) Ανακαίνιση του λέβητα και αντικατάσταση του παλιού καυστήρα με νέο, πετρελαίου, ίδιας ισχύος και τροφοδοσίας, τελευταίας τεχνολογίας και ονομαστικής απόδοσης 94%,

ε) Τοποθέτηση ή αντικατάσταση μόνωσης εμφανών σωληνώσεων και εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης για τον έλεγχο της κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης στο Λεβητοστάσιο, στ) Αντικατάσταση των γραμμικών λαμπτήρων τύπου Τ8 με νέους εξοικονόμησης τύπου Τ5 και των πυρακτώσεως με νέους τύπου Τ5 23Watt.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ:

α) Προσθήκη στο σύστημα λειτουργίας της θέρμανσης, με την εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης της εξωτερικής θερμοκρασίας στο Λεβητοστάσιο, β) Τοποθέτηση Θ.Κ. σε όλα τα θερμαντικά σώματα, γ) Τοποθέτηση μόνωσης στις σωληνώσεις θέρμανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, δ) Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα ενεργειακού τύπου με λαμπτήρες φθορισμού Τ5 με ηλεκτρονικό ballast (υψηλής απόδοσης), ε) Αντικατάσταση κουφωμάτων του κύριου θερμαινόμενου χώρου, με νέα βελτιωμένα ιδίου τύπου, στ) Τοποθέτηση θερμομόνωσης από Ε.Π. στην κεραμοσκεπή.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ:

α) Τοποθέτηση Θ.Κ. σε όλα τα θερμαντικά σώματα, β) Αντικατάσταση των φωτιστικών με νέα υψηλής απόδοσης, γ) Τοποθέτηση μόνωσης στις σωληνώσεις θέρμανσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ