Απαγόρευση προσέλευσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Τρίπολης για πωλητές από την Π.Ε. Αργολίδας

- Advertisement -

Απαγόρευση προσέλευσης δραστηριοποιούμενων στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Τρίπολης, οι οποίοι προέρχονται από την Π.Ε. Αργολίδας και από το Δήμο Σπάρτης

‘Εχοντας υπόψη:

- Advertisement -

α) Την με αριθ. Δία/Γ. Π.οικ. 2333 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5318/2021) “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς τον κορωνοϊού COVID-19”

β) Την με αριθ. Δ1αΙΓΠ.οικ. 2331 ΚΥΑ (ΦΕΚ 541Β/2021) ‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19″ ο Δήμος Τρίπολης ενημερώνει τους δραστηριοποιούμενος στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου, οι οποίοι προέρχονται από την Π.Ε. Αργολίδας και από το Δήμο Σπάρτης

να μην προσέλθουν στις λαϊκές αγορές της 16ης/1/2021. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα παράβαση των ανωτέρω, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις και πρόστιμα στους παραβάτες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

- Advertisement -

________________