Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑργολίδα: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Αργολίδα: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Αργολίδας» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου καλούνται τα μέλη αυτού στην
ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 η
Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18:00 μέσω της πλατφόρμας ZOOM (ο σύνδεσμος της πρόσκλησης θα σταλεί στα μέλη αργότερα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και συνοπτική
παρουσίαση του έργου και των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς.
2. Απολογισμός ταμειακής διαχείρισης της προηγούμενης χρονιάς.

3. Προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς.
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

7. Ορισμός χρόνου και τρόπου διενέργειας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η επαναληπτική Τακτική
Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 31 η Ιανουαρίου 2021, ημέρα
Κυριακή και ώρα 18:00, με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια ανωτέρω θέματα
ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό
πρόσκλησης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημήτριος Σελλής                                    Βασιλική Παγούνη

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ