Επιμελητήριο Αργολίδας: Παράταση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων»

- Advertisement -

Σας ενημερώνουμε για την παράταση και τροποποίηση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020», που αποφάσισε η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

- Advertisement -

Η νέα καταληκτική ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και την 08-02-2021 (ώρα 15:00).

Παράταση και τροποποίηση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών»

Αναφορικά με τη δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014- 2020» , η Περιφέρεια Πελοποννήσου , αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, έως και την 08-02- 2021 (ώρα 15:00).

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και τροποποιήσεις στην πρόσκληση της δράσης, με στόχο την διευκόλυνση των υποψήφιων δικαιούχων.

Το σύνολο των τροποποιήσεων εδώ :

Αναλυτικές πληροφορίες:

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου
Τηλ: 2713601380, E-mail: ilampropoulou@mou.gr ,

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου,
Ηπείρου & Ιονίων Νήσων Τηλ: 2610622711, e-mail:  efd@diaxeiristiki.gr   

Περιφερειακά Γραφεία της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων στις έδρες των Επιμελητηρίων. Αναλυτικά :  

Επιμελητήριο Αργολίδας Τηλ : 2751067216,

email:  argolida@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Αρκαδίας Τηλ : 2710227141,
email:  arkadia@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Κορινθίας Τηλ : 2741024464,
email:  korinthia@diaxeiristiki.gr   
Επιμελητήριο Λακωνίας Τηλ : 2733022279,
email:  lakonia@diaxeiristiki.gr   
ΕπιμελητήριοMεσσηνίας Τηλ : 2721062200,
email:  messinia@diaxeiristiki.gr

- Advertisement -

________________