Ναύπλιο:On line μαθημάτα Hatha, Yoga, Kung fu Ενηλίκων, Παιδικό Kung fu από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Shenzhi

- Advertisement -

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Shenzhi ανακοινώνει την πραγματοποίηση on line μαθημάτων μέχρι τις 7 Δεκέμβρη.

Δευτέρα Τετάρτη και Παρασκευή
Hatha Yoga 8.30-9.30πμ και 7.30-8.30μμ.
Δευτέρα και Τετάρτη
Kung fu Ενηλίκων 6.15-7.15μμ.
Τρίτη και Πέμπτη
Παιδικό Kung fu 10.30-11.30pm.
Το link είναι   SKYPE 

- Advertisement -
- Advertisement -

________________