Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΆργος: Αρνητική απόφαση για τα έργα στον Ερασίνο ζητά ο Χρήστος Καρούζος

Άργος: Αρνητική απόφαση για τα έργα στον Ερασίνο ζητά ο Χρήστος Καρούζος

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΓΟΥΣ – Ν. ΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΕΡΑΣΙΝΟ ΖΗΤΑ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
– Παρά το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου γνωμοδότησε θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Οριοθέτηση-Διευθέτηση ποταμού Ερασίνου Π.Ε. Αργολίδας», ο Κος Περιφερειάρχης δήλωσε ότι προτίθεται να ανακαλέσει τη γνωμοδότηση εάν ο Δήμος Άργους-Μυκηνών εκφραστεί αρνητικά για τη μελέτη

– Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκε μαζική αντίθεση στο προτεινόμενο έργο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία πρέπει να εκφραστεί και από τους θεσμούς, που έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν τη συντέλεση του επικείμενου περιβαλλοντικού εγκλήματος υπέβαλλα σήμερα αίτηση προς τον Κο Δήμαρχο Άργους-Μυκηνών και το Δημοτικό Συμβούλιο Άργους-Μυκηνών (που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 19.351/30-11-2020), όπως επίσης και προς το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Κίου (που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 21/30-11-2020), με την οποία τους ζητώ να τοποθετηθούν επί του θέματος (μελέτη-έργο για την οριοθέτηση-διευθέτηση του Ερασίνου), με την προσδοκία ότι θα εκφράσουν, με την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι των δημοτών, την αντίθεσή τους στο έργο αυτό.

Η αίτηση μου έχει ως εξής:

«Κύριοι,
Σας είναι γνωστό ότι στη συνεδρίασή του την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου γνωμοδότησε θετικά κατά πλειοψηφία, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο έργο «Οριοθέτηση-Διευθέτηση ποταμού Ερασίνου Π.Ε. Αργολίδας». Ο Ερασίνος ποταμός ξεκινά από το Κεφαλάρι και εκβάλλει στον Αργολικό κόλπο, στην Νέα Κίο, επομένως σε όλο το μήκος του βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Άργους-Μυκηνών.

Με το έργο αυτό προβλέπονται επεμβάσεις στις όχθες και την κοίτη κατά το μεγαλύτερο μέρος του ποταμού, με καθαρισμό του, εκβάθυνσή – ομαλοποίησή του και επένδυση των πρανών του με χρήση συρματοκιβωτίων, τα οποία θα καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο μέρος του ποταμού.

Επειδή οι εκτεταμένες επεμβάσεις που προβλέπονται στις όχθες, την κοίτη και το βυθό του ποταμού και η τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ), αναμένεται να έχουν ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον και ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο οικοσύστημα του ποταμού και του υγροβιοτόπου.

Επειδή την εν λόγω μελέτη δεν την ενέκρινε ούτε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας το οποίο στη σχετική 199459/3524/18-7-2019 γνωμοδότησή του πρόβαλλε επιφυλάξεις:
α/ ως προς τη νομιμότητα του έργου, το οποίο κατά το μεγαλύτερο μέρος του θα λάβει χώρα σε Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου όπου απαγορεύονται οι επεμβάσεις 50 μέτρα εκατέρωθεν των όχθεων του ποταμού.
β/ για τις επιπτώσεις στην χλωρίδα και την πανίδα που αναπτύσσεται στην ήδη επιβαρυμένη από τις ανθρώπινες δραστηριότητες περιοχή του Βάλτου «Ρουμάνι», ιδιαίτερα μετά την κατασκευή των έργων διευθέτησης και τη συνεπακόλουθη μείωση των ποσοτήτων γλυκού νερού που τροφοδοτούν το Βάλτο
γ/ για τις επιπτώσεις στο ποτάμιο οικοσύστημα εντός της κοίτης του ποταμού και των παρόχθιων περιοχών του, το οποίο είναι προστατευταίο σε όλο το μήκος του
δ/ για τις επιπτώσεις της κατασκευής του έργου στη διαθεσιμότητα και στην ποιότητα τόσο των επιφανειακών όσο και των υπογείων νερών της περιοχής.

Λόγω της εξάλειψης του φαινομένου των τοπικών υπερχειλίσεων, ως συνέπεια του προτεινόμενου έργου θα μειωθούν σημαντικά οι ποσότητες γλυκού νερού που σήμερα συνδράμουν: 1/ στη διατήρηση λιμναζόντων επιφανειακών νερών στο Βάλτο, απαραίτητων για τη διαβίωση της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής, 2/ στον εμπλουτισμό των υπογείων νερών και 3/ στη μείωση της αλατότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών.

Επειδή κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ο Κος Περιφερειάρχης δήλωσε ότι εφόσον τοποθετηθεί αρνητικά ο Δήμος Άργους-Μυκηνών θα ανακαλέσει την απόφαση-γνωμοδότηση.
Επειδή γνωρίζετε καλά ότι οι Δημότες του Δήμου μας και ιδίως της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Κίου που είναι άμεσα πληττόμενοι από τις επεμβάσεις στον Ερασίνο τοποθετούνται αρνητικά και δεν επιθυμούν τη συντέλεσή τους.
Επειδή πρέπει, μέσω των αρμοδίων οργάνων σας να τοποθετηθείτε και Εσείς εκφράζοντας την αποδοκιμασία των δημοτών για το έργο, γνωμοδοτώντας αρνητικά ως προς το ενδεχόμενο υλοποίησής του και αποτρέποντας τη διάπραξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ: Να τοποθετηθείτε επί του θέματος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών και του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Κίου.

Άργος, 30-11-2020
Με τιμή
Ο αιτών

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΚΑΡΟΥΖΟΣ»

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ