Αργολίδα: Χρηματικό πρόστιμο επτά χιλιάδων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

- Advertisement -

Με την υπ’ αρ. 3306/05-11-2020 απόφαση Περιφερειάρχη, επεβλήθη στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.-ΑΝΩΝYΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ –

ΕΜΠΟΡΙΚΗ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕTΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ Οικιακής
ΧΡΗΣΕΩΣ», με Α.Φ.Μ. 094247924, Δ.Ο.Υ. Α ΠΕΙΡΑΙΑ, χρηματικό πρόστιμο ύψους 7000,00€ ( επτά χιλιάδων Ευρώ), επειδή κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 30/10/20, από αρμόδια όργανα του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Π. Ε. Αργολίδας στο υποκατάστημα της επιχείρησης στo Κοκκινάρι Κρανιδίου Αργολίδας,

- Advertisement -

διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε 7 (επτά) κωδικούς προϊόντων κατά παράβαση των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 1 της Υ.Α. 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-2017).

Σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος για μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις.

- Advertisement -

________________