Θετική εξέλιξη για τους απόφοιτους των ΙΕΚ Τουρισμού με εισαγωγή στα ΑΕΙ

- Advertisement -

Ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΙΕΚ να εισάγονται, υπό προϋποθέσεις, στα Πανεπιστήμια ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση και αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση..

Ειδικότερα, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει:
Α. Κατατακτήριες εξετάσεις για τους αποφοίτους των ΙΕΚ σε τρία (3) μαθήματα
Β. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις κατατακτήριες θα αποτελεί η απόκτηση της πιστοποίησης και του Διπλώματος , μέσω εξετάσεων που διενεργεί ο εοππεπ και η κατοχή απολυτηρίου λυκείου.
Γ. Τους όρους για την εισαγωγή των αποφοίτων των ΙΕΚ, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, θα ορίζουν τα ίδια τα Πανεπιστήμια.

- Advertisement -

Δ. Τα ΙΕΚ από την άτυπη εκπαίδευση εντάσσονται στην τυπική.
Η επιτυχής διετής φοίτηση που οδηγεί μετά την πιστοποίηση στο Δίπλωμα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) επιπέδου 5, θα μπορεί να αποτελέσει το διαβατήριο για φοίτηση στο πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά θα δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΙΕΚ να εισαχθούν σε τμήματα ΑΕΙ επιπέδου 6, σε ακαδημαϊκό αντικείμενο συναφές με την
ειδικότητα του/της αποφοίτου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν περάσει την πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ και να έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους στην εξειδίκευση αυτή..

Πηγές του υπουργείου παιδείας αναφέρουν πώς τα ΑΕΙ θα οργανώνουν τις εξετάσεις εισαγωγής, ενώ θα ορίζουν και το ποσοστό των θέσεων που θα δοθούν στους αποφοίτους ΙΕΚ καθώς και τις αντιστοιχήσεις των πτυχίων – διπλωμάτων.

Η ρύθμιση αυτή μας χαροποιεί ιδιαίτερα διότι αφενός επισφραγίζει την άριστη και υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη γνώση που αποκτά ο/η καταρτιζόμενος/νη στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού αφετέρου ισχυροποιεί και δικαιώνει ακόμα περισσότερο την επιλογή για φοίτηση
στα ΙΕΚ Τουρισμού εφόσον θα μεταβούν σύμφωνα με το νομοσχέδιο από την άτυπη στην τυπική εκπαίδευση. Επίσης ισχυροποιείται το γνωστικό επίπεδο του αυριανού επαγγελματία στον τουρισμό , ο οποίος «βγαίνει» στην αγορά εργασίας ενδυναμωμένος και έτοιμος να ανταποκριθεί στο υψηλό επίπεδο απαιτήσεων των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον
τουρισμό.

Σήμερα στα ΙΕΚ του Υπουργείου Τουρισμού μπορούν να φοιτήσουν απόφοιτοι λυκείου με διετή παρακολούθηση μαθημάτων & 6 μηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση.
Θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται επιτέλους ισότιμα και η επαγγελματική εκπαίδευση – κατάρτιση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, η οποία αποτελεί κοινό στόχο και επιταγή διεθνώς για την προώθηση της ανάπτυξης σε κοινωνικό και οικονομικό πεδίο.

Καχριμάνης Κώστας / Διευθυντής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων Αργολίδας

- Advertisement -

________________