Τα τηλέφωνα και τα email του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την εξυπηρέτηση των δημοτών

- Advertisement -

Σας ενημερώνουμε πως έχουν ανασταλεί όλες οι συναλλαγές των πολιτών με φυσική
παρουσία τους, σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Άργους Μυκηνών για όσο διαρκέσει η περίοδος καραντίνας στα πλαίσια λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση
εξάπλωσης του Κορονοϊού .

Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αιτούμενα έγγραφα και πληροφορίες.
Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επείγουσες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος εξυπηρέτησης.

- Advertisement -

Σε περίπτωση παράτασης των μέτρων με έκδοση νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου η ισχύς της παρούσης θα παραταθεί εκ νέου.

Τηλέφωνα Υπηρεσιών Δήμου για εξυπηρέτηση πολιτών
Γραφείο Πρωτοκόλλου: 27513600054
Γραφείο έκδοσης πιστ/κών : 2751360025 email [email protected]
Γραφείο Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών: 2751360039 [email protected]
Τμήμα προμηθειών: 2751360090 [email protected]
Ταμείο: 2751360029 [email protected]
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου
[email protected]

Τηλέφωνα:2751 360042, 2751 360036, 2751 360052
Email: [email protected]
Τμήμα Δόμησης -Γραφείο Διεύθυνσης : 2751360769
Εmail: [email protected]
Email: [email protected]
Γραφείο Πρωτοκόλλου Δόμησης : 2751360745,2751360755
Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 27513 60742,748
Τμήμα Πρασίνου
Τηλέφωνο:2751360741
Εmail:[email protected]
Εmail: [email protected]
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Κάτσουδα 2751360057,
email: [email protected]
Δημοτολόγιο
2751360046,
email: [email protected]

- Advertisement -

________________