ΟΕΒΕ Αργολίδας: Οδηγίες για την μετάβαση από και προς τα συνεργεία επισκευής οχημάτων

- Advertisement -

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι
Έπειτα από απάντηση σε σχετικό ερώτημά μας προς τον Γενικό Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Σταμπουλίδη , σας ενημερώνουμε
ώστε και εσείς με την σειρά σας να ενημερώσετε όχι μόνο τα μέλη σας αλλά
και τους πελάτες σας – καταναλωτές για την ασφαλή μετάβασής τους στα
συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων ότι η μετάβαση από και προς
τα συνεργεία θεωρείται μετάβαση σε «κατάστημα πρώτης ανάγκης» και
συνεπώς επιτρέπεται.

- Advertisement -

Η παραπάνω μετακίνηση επιτρέπεται, αρκεί να δηλωθεί με έναν από τους
παρακάτω 3 τρόπους:

1.    Αποστολή SMS στο 13033 αιτιολογίας εξόδου (2):
Παράδειγμα: 2 (κενό) ονοματεπώνυμο, οδός, αριθμός, πόλη.

2.    Βεβαίωση τύπου Β
(κατ’ εξαίρεση μετακίνησης πολιτών):
Συμπλήρωση φόρμας και επιλογή: (Β2) Μετάβαση σε εν λειτουργία
κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η
αποστολή τους

3.    Χειρόγραφη βεβαίωση: Αναγραφή λόγου μετακίνησης (2) Μετάβαση σε εν
λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι
δυνατή η αποστολή τους:
«Μετάβαση σε συνεργείο και αναγραφή της διεύθυνσης του συνεργείου »

Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Νικολόπουλος           Παναγιώτης Μακρής

- Advertisement -

________________