Ομοσπονδία ΟΣΕΑΔΕ: Για την επίλυση των προβλημάτων μετακίνησης υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

- Advertisement -

Κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά περιγράφονται στις σχετικές ΚΥΑ, διαπιστώθηκαν προβλήματα, που αφορούν στην διαδικασία μετακίνησης των συναδέλφων υπαλλήλων που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Συγκεκριμένα, πολλοί συνάδελφοι (μόνιμοι ή συμβασιούχοι) είναι υποχρεωμένοι, για πρακτικούς και οικονομικούς λόγους, να χρησιμοποιούν καθημερινά όχημα ενός εκ των συναδέλφων, προκειμένου να μεταβούν στην υπηρεσία τους, η οποία μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του Νομού στον οποίο κατοικούν.

- Advertisement -

Τις προηγούμενες μέρες μας, για παράδειγμα, καταγγέλθηκε περιστατικό επιβολής διοικητικού προστίμου σε 3 συναδέλφους της ίδιας υπηρεσίας, για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων για μεταφορά, διότι μετακινούνταν με ΙΧ όχημα από τον Ν. Θεσσαλονίκης στην υπηρεσία τους στον Ν. Χαλκιδικής. Η παραπάνω επιβολή προστίμου, είναι απολύτως παράλογη για υπαλλήλους οι οποίοι εξυπηρετούνται με το ίδιο όχημα, προκειμένου να φτάσουν στην ίδια υπηρεσία.

Η αντιμετώπιση παρόμοιων θεμάτων έχει προβλεφθεί για τους εκπαιδευτικούς με την παρ.19, άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. : 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020), στους οποίους και ορθώς παρέχει την δυνατότητα για μετακίνηση έως τεσσάρων ατόμων, σε μη αστικές περιοχές, που εξυπηρετούνται με όχημα ενός εκ των εκπαιδευτικών, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του διευθυντή του σχολείου, διάταξη όμως που δεν περιλαμβάνει υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν ξανά παρόμοια προβλήματα, ζητάμε άμεσα να
συμπεριληφθούν όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αλλά και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στην ανωτέρω διάταξη, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μετακινούνται έως τέσσερα άτομα με ένα όχημα, εφόσον εργάζονται στην ίδια υπηρεσία.

- Advertisement -

________________