Και νέα αναγγελία θυελλωδών ανέμων του Λιμεναρχείου Ναυπλίου

- Advertisement -

 Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 472/08-11-2020/1000 UTC ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΥΕΛΛΩΔΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΜΥ, συνεχίζει μέχρι 08/16 UTC  για το Νοτιοδυτικό Αιγαίο βόρεια του 37.00 Βορειοανατολικοί 7 ή 8. Επίσης, συνεχίζει μέχρι 08/19 UTC για το Νοτιοδυτικό Αιγαίο νότια του 37.00 Βορειοανατολικοί 8 και από 08/16 UTC 7ή 8. 

       2.- Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των σκαφών που ευρίσκονται σε λιμένες, αλιευτικά καταφύγια ή όρμους της περιοχής μας:

- Advertisement -

(α) Να προβούν ΑΜΕΣΑ στην ασφαλή πρόσδεση και τακτικό έλεγχο των σκαφών τους.

(β) Να ευρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για παροχή συνδρομής εφόσον απαιτηθεί.

         (γ) Να μην αποπλεύσουν έως τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών ή εφόσον ήδη έχουν αποπλεύσει να επιστρέψουν εγκαίρως σε ασφαλή λιμένα ή όρμο.

       3.- Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση ανάγκης η επικοινωνία με την Υπηρεσίας μας πραγματοποιείται στο κανάλι VHF 12 και τηλεφωνικά στο 2752022974, 2752027022  και στο τηλέφωνο ανάγκης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 108                                                                                                      

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

                                                                         

                                                                                       

- Advertisement -

________________