Αποτελέσματα εκλογών στον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας

- Advertisement -

Στη Προσύμνη, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 8:30 μ.μ, στο Μουσικό Σχολείο Αργολίδας,

κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κυρίου Βασίλειου Σωτηρόπουλου, συνεδρίασαν τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας, όπως αυτά προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020, με σκοπό την συγκρότησή τους σε σώμα.

- Advertisement -

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, έγινε μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με την οποία
αναδείχθησαν:

Τακτικά Μέλη :
Πρόεδρος : Παναγιώτης Ηλιόπουλος
Αντιπρόεδρος : Αλέξανδρος Λυγγίτσος
Γραμματέας : Σταύρος Μολές
Ταμίας : Βασίλειος Σωτηρόπουλος
Μέλος : Ιωάννης Κυριακίδης
Κυριακή Κετζετζή
Μαριάνα Τσακνή – Κουϊκόγλου

Αναπληρωματικά Μέλη :
Α΄ Μέλος : Γεώργιος Στραβουδάκης
Β΄ Μέλος : Ηρακλής Σούρσος

Αντιπρόσωποι για την Πανελλήνια Ένωση Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων
είναι οι:
1. Βασίλειος Σωτηρόπουλος
2. Ιωάννης Κυριακίδης

Ο                                                   Ο
Πρόεδρος                                 Γραμματέας

Παναγιώτης Ηλιόπουλος           Σταύρος Μολές

- Advertisement -

________________