Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΣΕΠ: 115 προσλήψεις συμβασιούχων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή - Προσλήψεις και στην...

ΑΣΕΠ: 115 προσλήψεις συμβασιούχων στην Ελληνική Στατιστική Αρχή – Προσλήψεις και στην Αργολίδα

Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ 115 προσλήψεις συμβασιούχων για οκτώ μήνες στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και 20 θέσεις στην Πελοπόννησο.

Η νέα προκήρυξη, θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι δεκαήμερη.

Για τις θέσεις των υπαλλήλων Στατιστικής ζητούνται:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ΑΕΙ ή Μαθηματικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Για τις θέσεις υπαλλήλων Πληροφορικής οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής

ή β) Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου: (i) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ ή (ii) ειδικότητας Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων του Ηλεκτρονικού Τομέα ή γ) Απολυτήριος τίτλος: (I) κλάδου Πληροφορικής Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή (ii) τμήματος Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

ή (iii) ειδικότητας Υπαλλήλων Χειριστών Η/Υ Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των εξής κριτηρίων:

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, εμπειρία (έως και 84 μήνες), γνώση ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αργολίδας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρκαδίας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αρκαδίας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αχαϊας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Αχαϊας ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Ηλείας (Πύργος) ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Κορινθίας ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Λακωνίας (Σπάρτη) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) – Π.Υ.Σ. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) ΤΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 1

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ