Κατατέθηκε προς ψήφιση το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 2ης ευκαιρίας»

- Advertisement -

Ο Στέλιος Πέτσας για το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων

Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που αντιμετωπίζει το μείζον ζήτημα του ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους νπου συσσωρεύθηκε και διογκώθηκε κατά την πολυετή οικονομική κρίση στην Πατρίδα μας.

- Advertisement -

Και που αποτελούσε βαρίδι τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία. Το Σχέδιο Νόμου είναι:
Ολιστικό, καθώς θεσπίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.
Επιχειρηματικά γόνιμο, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα επανεκκίνησης της
επιχειρηματικότητας, μέσω της δεύτερης ευκαιρίας, ενώ καταπολεμά το φαινόμενο των
επιχειρήσεων «ζόμπι».

Κοινωνικά ευαίσθητο και δίκαιο, καθώς ξεκαθαρίζει «η ήρα από το στάρι» -δηλαδή τους κρυμμένους «στρατηγικούς κακοπληρωτές»- και λαμβάνεται μέριμνα για τις πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Καινοτόμο, καθώς εισάγεται προληπτικός μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη ώστε να μην χρεοκοπήσει.

Κατά συνέπεια, είναι εθνικά αναπτυξιακό, καθώς θεσπίζει ένα συνεκτικό και δυναμικό
πλαίσιο για την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής,
προστατεύοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον παραγωγικό ιστό της εθνικής μας οικονομίας.

Απαλλάσσει επιχειρήσεις και νοικοκυριά από το μόνιμο στίγμα της οικονομικής αποτυχίας, παρέχοντάς τους ουσιαστικά διέξοδο από μια οικονομική «φυλακή», μέσω της δεύτερης ευκαιρίας.

Σημειώνονται μεταξύ άλλων τα εξής:
1 ον . Η προστασία της 1 ης κατοικίας θεσμοθετείται πλέον ως μια πάγια πολιτική κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών.
2 ον . Παρέχεται συνολική λύση στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, καθώς θεσπίζεται εξωδικαστικός μηχανισμός με αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις, για χρέη προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων και Δημόσιο. Συνεπώς, ο οφειλέτης, εφόσον αποπληρώσει τα χρέη του σε έως 20 χρόνια, διασώζει ολόκληρη την περιουσία του και όχι μόνο την 1 η κατοικία του και προστατεύει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τον μισθό, τη σύνταξη, τα εισοδήματά του.

3 ον . Παρέχεται κρατική επιδότηση των δανείων 1 ης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών για 5 χρόνια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στη συνολική ρύθμιση χρεών και να διασώσουν ολόκληρη την περιουσία τους.
4 ον . Προβλέπεται διαγραφή όλων των χρεών σε περίπτωση πλήρους οικονομικής αδυναμίας ή μη βιώσιμου χρέους, με ταυτόχρονη παροχή δεύτερης ευκαιρίας, με ταχείες διαδικασίες, με τη διαγραφή χρεών, κατόπιν ρευστοποίησης του συνόλου της περιουσίας.

- Advertisement -

________________