Καθορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

- Advertisement -

Καθορίστηκαν οι τεχνικές οδηγίες για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η απόφαση
Τις τεχνικές οδηγίες για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) καθόρισε με σχετική απόφαση το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

- Advertisement -

Αναλυτικότερα, ως Φορέας Εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται ο εκάστοτε οικείος δήμος, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα διαδημοτικών Σ.Φ.Η.Ο., με Φορέα Εκπόνησης 2 ή περισσότερους όμορους δήμους (στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τους ή μετά από σύσταση συνδέσμου) ή Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.), στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Ο.Τ.Α. και της Π.Ε.Δ.

Η απόφαση του υπουργείο ορίζει ότι το Σ.Φ.Η.Ο. περιέχει υποχρεωτικά τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο εντός των διοικητικών ορίων του Φορέα Εκπόνησης, με πρόβλεψη τουλάχιστον 1 σημείου επαναφόρτισης ανά 1.000 κατοίκους, σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους και θέσεις στάθμευσης.

Επίσης, προβλέπεται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς σταθμούς δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, καθώς και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, οχημάτων τροφοδοσίας, ταξί και οχημάτων ΑΜΕΑ.

 

- Advertisement -

________________