Δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο Φορέας Διαχείρισης στο αίτημα για δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Ναύπλιο

- Advertisement -

18 πολίτες του νομού κατέθεσαν πρόταση στον ΠΑΡΝΩΝΑ (Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγρότοπου Μουστού και περιοχής NATURA Ακροναυπλίας Παλαμηδίου) για δημιουργία στο Ναύπλιο (κάστρο Παλαμηδίου) Κέντρου Πληροφόρησης για το δίκτυο NATURA 2000

και η απάντηση του ΠΑΡΝΩΝΑ

- Advertisement -

Σχετ.: Το υπ΄ αριθμ. οικ. 1133/25-09-2020 μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού μηνύματος, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας (ΦΔ ΠΜΜΜ) έλαβε γνώση επί της πρότασής και τοποθετήθηκε ομοφώνως θετικά ως προς την υλοποίηση και δημιουργία ενός σημείου πληροφόρησης υπό την μορφή περιπτέρου, δεδομένου ότι η έκταση της προστατευόμενης περιοχής Ακροναυπλίας και Παλαμηδίου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη ούτως ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ένα ολοκληρωμένο κέντρο πληροφόρησης.

Παρόλα αυτά, με βάση την εμπειρία του Φορέα Διαχείρισης σε αντίστοιχα θέματα σας γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις για την υλοποίηση ενός έργου υποδομής αυτού του μεγέθους, όπως είναι τα κέντρα/περίπτερα πληροφόρησης είναι πολλές και ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Συγκεκριμένα, απαιτείται πρότερη συνεργασία για την παραχώρηση του χώρου εγκατάστασης, είτε από τον Δήμο, είτε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, για την περίπτωση της πρότασής σας. Κατόπιν, θα πρέπει να συνταχθεί μικρή μουσειογραφική πρόταση κατασκευής της Έκθεσης που θα εγκατασταθεί στο περίπτερο/κέντρο πληροφόρησης, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τις λειτουργικές ανάγκες και την αισθητική του χώρου εγκατάστασης, καθώς και ως προς την εννοιολογική, αισθητική και κατασκευαστική σύνδεση της έκθεσης με τις ήδη υπάρχουσες υποδομές ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης που λειτουργούν στο Άστρος, στην Καστάνιτσα, στο Λεωνίδιο και στον Άγιο Πέτρο Αρκαδίας.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να αναζητηθεί κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο (κυρίως προγράμματα ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του οποίου να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η δημιουργία περιπτέρων/κέντρων πληροφόρησης και να συμπεριλαμβάνεται ο Φορέας Διαχείρισης στους δυνητικούς δικαιούχους του εν λόγω προγράμματος. Σημειώνουμε, ότι για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την δημιουργία σημείων πληροφόρησης, απαιτείται η μουσειογραφική πρόταση (μελέτη) που αναφέρουμε ανωτέρω.

Σχετικά με την ελλιπή ενημέρωση των επισκεπτών της Ακροναυπλίας και του Παλαμηδίου για την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο NATURA 2000, σας ενημερώνουμε ότι ο Φορέας Διαχείρισης από την αρχή λειτουργίας του υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας κα Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται και αναφορά στην περιοχή της Ακροναυπλίας και Παλαμηδίου.

Εντός της ομάδας στόχου του εν λόγω προγράμματος είναι και ο νομός Αργολίδας, και σας παραθέτουμε ιστορικό με τις ξεναγήσεις ομάδων/επισκεπτών, αλλά και Σχολικών μονάδων της Αργολίδας.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η διαχείριση της περιοχής Ακροναυπλίας και Παλαμηδίου περιήλθε στην αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης με το νόμο Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α΄/20-2-2018), βάσει αυτού, η χωρική αρμοδιότητα του ΦΔ ΠΜΜΜ, αυξήθηκε σημαντικά, περιλαμβάνοντας πλέον εκτός από την υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του περιοχή ευθύνης [Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/Α του Δικτύου Natura 2000 που περιγράφονται παρακάτω :

• ΕΖΔ-ΖΕΠ – Λίμνη Στυμφαλία (GR 2530002)
• ΕΖΔ – Όρος Ολίγυρτος (GR 2530004)
• ΕΖΔ – Όρος Μαίναλο (GR 2520001)
• ΖΕΠ – Όρη Αρτεμίσιο και Λύρκειο (GR 2510004)
• ΕΖΔ – Λίμνη Τάκα (GR 2520002)
• ΕΖΔ – Ακροναυπλία και Παλαμήδι (GR 2510003)
• ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Μουστού (GR 2520003)
• ΕΖΔ –Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής Μαλεβής) (GR 2520006)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (GR
2520005)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς, Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι (GR 2540001)
• ΖΕΠ – Όρη Ανατολικής Λακωνίας (GR 2540007)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου (GR 2540003)
• ΖΕΠ – Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα (GR 2540006)
• ΕΖΔ – Περιοχή Νεάπολης και Νήσος Ελαφόνησος (GR 2540002)

Αντιλαμβάνεστε, ότι η διαχείριση μιας τόσο εκτεταμένης έκτασης, με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, δεν είναι εύκολη. Με την υφιστάμενη κατάσταση όπως αυτή διαμορφώθηκε με τον ανωτέρω νόμο τέθηκαν αρκετά ερωτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των περιοχών αυτών καθώς και με τη διοίκησή τους σε συνδυασμό με την οργάνωση και την συγκρότηση των Φορέων Διαχείρισης. Συγκεκριμένα για ο ΦΔ ΠΜΜΜ, κλήθηκε να επιλύσει:

Τα διαφορετικά προστατευτέα στοιχεία και τις διαφορετικές πιέσεις και απειλές.
Τη διαφορετική διοικητική ένταξη των περιοχών (10 Δήμοι, 4 Περιφερειακές Ενότητες).
Τη μέχρι σήμερα απουσία θεσμικού πλαισίου για τις εν λόγω περιοχές, δηλαδή την απουσία εγκεκριμένων Ε.Π.Μ. και Π.Δ., αλλά και Σχεδίων Διαχείρισης, τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠΕΝ.
Την υποστελέχωση του ΦΔ σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της έκτασης της περιοχής ευθύνης του.
Τη μέχρι σήμερα απουσία θεσμικού πλαισίου για τις εν λόγω περιοχές, δηλαδή την
απουσία εγκεκριμένων Ε.Π.Μ. και Π.Δ., αλλά και Σχεδίων Διαχείρισης, τα οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΥΠΕΝ.
• Την υποστελέχωση του ΦΔ σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της έκτασης της περιοχής

Πρόσφατα, νέες αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών έρχονται να αλλάξουν πλήρως την υφιστάμενη κατάσταση, συγκεκριμένα, με την ψήφιση του Ν. 4685/2020, την διαχείριση αναλαμβάνει το ίδιο το Υπουργείο με την δημιουργία του ΟΦΥΚΕΠΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) με την δημιουργία, υπό τον ΟΦΥΠΕΚΑ, 24 Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), ως καθολικοί διάδοχοι των ΦΔΠΠ. Οι ΜΔΠΠ, βάσει του Νόμου, θα λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος, και εντάσσονται στην ιεραρχική δομή του ΟΦΥΠΕΚΑ. Προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί η διάταξη κατάργησης των ΦΔΠΠ και δημιουργίας των ΜΔΠΠ, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2021.

Αναφορικά στην περίπτωση του ΦΔ ΠΜΜΜ, αυτός μετεξελίσσεται σε Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου, με τις εξής είκοσι (20) περιοχές αρμοδιότητας του δικτύου NATURA 2000 (βλ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2):

 ΕΖΔ – Ακροναυπλία και Παλαμήδι (GR 2510003)
• ΕΖΔ – Λιμνοθάλασσα Μουστού (GR 2520003)
• ΕΖΔ –Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής Μαλεβής) (GR 2520006)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου – Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (GR 2520005)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς, Σπήλαιο Σολωμού, Τρύπα και Πύργος Αγ. Στεφάνου και θαλάσσια ζώνη έως Ακρωτήριο Καμήλι (GR 2540001)
• ΖΕΠ – Όρη Ανατολικής Λακωνίας (GR 2540007)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Εκβολές Ευρώτα, Περιοχή Βρονταμά και θαλάσσια Περιοχή Λακωνικού Κόλπου (GR 2540003)
• ΖΕΠ – Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα (GR 2540006)
• ΕΖΔ – Περιοχή Νεάπολης και Νήσος Ελαφόνησος (GR 2540002)
• ΖΕΠ – Όρος Ταΰγετος-Λαγκάδα Τρύπης (GR 2550009)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Όρος Ταΰγετος-Σπήλαιο Τραχήλας-Σπήλαιο Βατσινίδη (GR 2550006)
• ΕΖΔ – Φαράγγι Νέδωνα (Πέταλον-Χάνι) (GR 2550001)
• ΕΖΔ-πΤΚΣ – Λαγκάδα Τρύπης (GR 2540005)
• ΖΕΠ – Νότια Μάνη (GR 2540008)
• πΤΚΣ – Θαλάσσια Ζώνη Νότιας Μάνης (GR 2540009)
• ΖΕΠ –Θαλάσσια Περιοχή Κυθήρων (
 ΖΕΠ –Κύθηρα και γύρω Νησίδες: Πρασσονήσι, Δραγονέρα, Αντιδραγονέρα, Αυγό, Καπέλλο, Κουφό και Φιδονήσι (GR 3000013)
• ΕΖΔ – Νησίδες Κυθήρων: Πρασσονήσι, Δραγονέρα, Αντιδραγονέρα (GR 3000010)
• ΕΖΔ – Αντικύθηρα-Πρασσονήσι και Λαγούβαρδος (GR 3000008)
• ΖΕΠ –Νήσος Αντικύθηρα και νησίδες Πρασσονήσι, Λαγουβάρδος, Πλακουλήθρα και νησίδες Θυμωνιές (GR 3000012)

Με την διαμόρφωση του νέου σχήματος διοίκησης προκύπτουν νέες προκλήσεις και νέα προβλήματα. Καθώς, οι αλλαγές αναμένονται σύντομα και η θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται να λήξει, δυστυχώς δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας για την δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στο Ναύπλιο.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση
Μήλιος Δημήτριος
Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας

 

 

- Advertisement -

________________